Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2020

Το τρέχον τεύχος του Horizons in Biblical Theology / The current issue of Horizons in Biblical Theology

 Horizons in Biblical Theology 42/2 (2020)

Δεν υπάρχουν σχόλια: