Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2020

Η επανάσταση της ερήμου (2η χιλιετία π.Χ.) / The desert revolution (2nd millenium BCE)

 Ο Juan Manuel Tebes δημοσιεύει στη σελίδα ANE Today παρουσιάζει τα αρχαιολογικά ευρήματα που βεβαιώνουν ότι οι κοινότητες νομάδων στο νότιο τμήμα της ΝΔ Αραβίας και στα νότια παράλια της ανατολικής Μεσογείου προχώρησαν σε μία σειρά δομικών κοινωνικοοικονομικών αλλαγών, τις οποίες χαρακτηρίζει ως "τρίτη επανάσταση"' της ερήμου, κατά τα μ. της 2ης χιλιετίας π.Χ.:

A Desert Revolution – Transformations in Northwestern Arabia and the Arid Southern Levant in the Late 2nd Millennium BCE

Δεν υπάρχουν σχόλια: