Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2020

Στο τρέχον τεύχος του Interpretation / In the current issue of Interpretation

 Interpretation 74/4 (2020)

  • Kathleen Gallagher Elkins, Thomas M. Bolin, "Boundaries, Intersections, and the Parting of Ways in the Letter of James," 335-343 (abstract)
  • Joel B. Green, "'I’ll Show You My Faith' (James 2:18): Inspiring Models for Exilic Life," 344-352 (abstract)
  • Holly Hearon, "The Storied World of James," 353-362 (abstract)
  • Pheme Perkins, "Tongue on Fire: Ethics of Speech in James," 363-372 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: