Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2020

Στο τρέχον τεύχος του Annales Theologici / In the current issue of Annales Theologici

 Annales Theologici 34/1 (2020)

  • Fernando La Greca, Liberato De Caro, "Approfondimenti sulla nascita di Gesù nell’1 a.C. e sulla datazione della crocifissione nel 34," 13-58 (abstract)
  • Michelangelo Tábet, "Presentazione del Documento della Pontificia Commissione Biblica, Che cosa è l’uomo? Un itinerario di antropologia biblica," 93-111 (abstract
  • Giuseppe De Virgilio, "Corpo e risurrezione secondo Paolo. Sfondo culturale ed elaborazione antropologica in 1Cor 15,45-49," 113-137 (abstract)


Δεν υπάρχουν σχόλια: