Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2020

Κατανάλωση ιερών τροφών στον αρχαίο κόσμο / Eating holy food in the ancient world

 Στη σελίδα Ancient Jew Review φιλοξενούνται οι εισηγήσεις που διαβάστηκαν στις συνεδρίες της ερευνητικής ομάδας “Religious Experience in Antiquity”, στην ετήσια συνάντηση της SBL, San Diego 2019 κι οι οποίες ήταν αφιερωμένες στην κριτική αποτίμηση της μονογραφίας της Meredith J. C. Warren, Food and Transformation in Ancient Mediterranean Literature (WGRWSup 14; Atlanta: SBL Press, 2019). Στο πρώτο από αυτά τα κείμενα η Elizabeth Castelli έχει ως αφετηρία της το πρώτο όραμα της Περπέτουας, στο Passio Sanctarum Perpetuae et Felicitatis και θέτει μία σειρά από καίρια ερωτήματα: το ζήτημα των νεολογισμών, η σχέση ιατρικών κειμένων της αρχαιότητας που πραγματεύονται την τροφή και μύθων, αποκαλύψεων κι άλλων θρησκευτικών κειμένων ή τη σχέση φιλολογικού είδους και αφηγήσεων κατανάλωσης ιερής τροφής:

SBL 2019 Review Panel | Much Depends on Dinner

Δεν υπάρχουν σχόλια: