Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2020

Tα απόκρυφα χριστιανικά κείμενα: μια σύντομη εισαγωγή / Apocryphal Christian texts: a brief introduction

 Στο ιστολόγιό του Apocryphicity o Tony Burke δημοσιεύει το κείμενο μίας πρόσφατης εισήγησής του για το θέμα των αποκρύφων. Με επιχειρήματα ο Burke αντικρούει διάφορες θέσεις που διατυπώνονται για αυτά τα αρχαία χριστιανικά κείμενα και οι οποίες δε φαίνεται να υποστηρίζονται από την ιστορία και το περιεχόμενο αυτών των κειμένων. Τέλος, συζητά και τις προοπτικές και τη σημασία της μελέτης των αποκρύφων:

“Lost Gospels” and Other Christian Apocrypha: New Discoveries and New Perspectives

Δεν υπάρχουν σχόλια: