Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2020

Το τρέχον τεύχος του CTM / The current issue of CTM

 Currents in Theology and Mission 47/4 (2020)

Exploring Message and Mysteries in Mark

Δεν υπάρχουν σχόλια: