Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2020

Το τρέχον τεύχος του Currents in Biblical Research / The current issue of Currents in Biblical Research

Currents in Biblical Research 19/1 (2020)

  • Jennifer M. Matheny, "Ruth in Recent Research," 8–35 (abstract)
  • Phillip Sherman, "The Hebrew Bible and the ‘Animal Turn’," 36–63 (abstract)
  • Jason F. Moraff, "Recent Trends in the Study of Jews and Judaism in Luke-Acts," 64–87 (abstract)
  • Jonathon Lookadoo, "The Date and Authenticity of the Ignatian Letters: An Outline of Recent Discussions," 88–114 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: