Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2020

Το τρέχον τεύχος του DSD / The current issue of DSD

 Dead Sea Discoveries 27/3 (2020)

Special Issue: The Hebrew of the Dead Sea Scrolls and Ben Sira

Δεν υπάρχουν σχόλια: