Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2020

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του In die Skriflig / A new article in the current issue of In die Skriflig

 In die Skriflig 54/1 (2020)

Frederick J. de Beer, "The ecclesiastical difficulty of Ephesians 4:1–6 in view of the different perspectives on the baptism in the Holy Spirit and the gifts of the Holy Spirit"

Δεν υπάρχουν σχόλια: