Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2020

Εύα, Κάιν και Άβελ / Eva, Cain and Abel

 Στην ιστοσελίδα TheTorah.com έχουν ανεβεί δύο άρθρα σχετικά με τον πρώτο φόνο της ανθρωπότητας, εκείνον του Άβελ από τον αδελφό του Κάιν. Το πρώτο, της Fran Snyder, προσεγγίζει την ιστορία από την οπτική της Εύας, το δεύτερο, του David J. Zucker,  εξετάζει το ζήτημα των κινήτρων του Κάιν, όπως αυτά συζητήθηκαν από τους αρχαίους ερμηνευτές:

Dr. Fran Snyder, "Eve’s Voice Is the Inclusio to the Cain and Abel Story – Maybe It’s Her Story Too"

Dr. Rabbi David J. Zucker, "Why Did Cain Kill Abel?

Δεν υπάρχουν σχόλια: