Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2020

Στο τρέχον τεύχος του RHPR / In the current issue of RHPR

 Revue d'Histoire et de Philosophie religieuses 100/3 (2020)

  • Simon Butticaz, " Aux origines du christianisme : l’événement, la mémoire et la foi I. Le christianisme paulinien," 335-362 (abstract)
  • Gilbert Dahan, "L’exégèse de la Bible dans les écrits vaudois (XIIIe-XVe siècles)," 363-384 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: