Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2020

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του HTS / A new article in the current issue of HTS

 Hervormde Teologiese Studies 76/4 (2020)

Jacobus A. Naudé, Cynthia L. Miller-Naudé, "The Septuagint translation as the key to the etymology and identification of precious stones in the Bible"

Δεν υπάρχουν σχόλια: