Τετάρτη 1 Ιουλίου 2020

Στο τρέχον τεύχος του Religions / In the current issue of Religions

Religions 11/6 (2020)

Mary Frances McKenna, "The Female Line in the Bible. Ratzinger’s Deepening of the Church’s Understanding of Tradition and Mary"

Δεν υπάρχουν σχόλια: