Τετάρτη 1 Ιουλίου 2020

Στο τρέχον τεύχος του JAH / In the current issue of JAH

Journal of Ancient History 8:1 (2020)

Rachel Mairs, "Hermēneis in the Documentary Record from Hellenistic and Roman Egypt: interpreters, translators and mediators in a bilingual society," 50-102 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: