Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020

Το τρέχον τεύχος του Novum Testamentum / The current issue of Novum Testamentum

Novum Testamentum 62:3 (2020)
  • Hans M. Moscicke, "Jesus as Scapegoat in Matthew’s Roman-Abuse Scene (Matt 27:27–31)," 229–256 (abstract)
  • Jihye Lee, "The Unshakable Kingdom through the Shaking of Heaven and Earth in Heb 12:26–29," 257–272 (abstract)
  • Thomas Witulski, "Die Zeit im Bild: Bemerkungen zum Geschichtswert der Darstellung im apokalyptischen Hauptteil der Johannesapokalypse (Apk 4–22)," 273–301 (abstract)
  • Andrew S. Malone, "Cautious about Conatives," 302–321 (abstract)
  • An-Ting Yi, Jan Krans and Bert Jan Lietaert Peerbolte, "Prolegomena to Bentley’s Unfinished New Testament Project," 322–338 

Δεν υπάρχουν σχόλια: