Σάββατο 4 Ιουλίου 2020

Ο οίκος του θεού στην αρχαία Ανατολική Μεσόγειο / The House of God in ancient Levant

Στην ιστοσελίδα ANE Today ο Matthew Susnow συζητά τον όρο "οίκος θεού" που απαντά στα κείμενα της αρχαίας Ανατολικής Μεσογείου και Μεσοποταμίας και διερευνά κατά πόσο τα αρχαιολογικά δεδομένα από την περιοχή αναδεικνύουν τα ιδιάζοντα εκείνα στοιχεία που διαφοροποιούν αυτά τα θρησκευτικά κτίρια από τις οικίες κοινών θνητών ή βασιλέων:


Δεν υπάρχουν σχόλια: