Σάββατο 4 Ιουλίου 2020

Η λειτουργική ανάγνωση της 1 και 2 Κλήμεντος / The liturgical reading of 1 and 2 Clement

Παρακολουθείστε την πολύ ενδιαφέρουσα εισήγηση του Dan Batovici σχετικά με το χειρόγραφο της βιβλιοθήκη του Cambridge Add. MSS 1700, ένα συριακό χειρόγραφο της Καινής Διαθήκης του 12ου αιώνα, το οποίο περιέχει μεταξύ άλλων έναν κατάλογο αναγνωσμάτων της συριακής Εκκλησίας. Το ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι μεταξύ των αναγνωσμάτων συμπεριλαμβάνονται και η 1 και 2 Κλήμεντος. Η εισήγηση έγινε στο πλαίσιο της σειράς διαλέξεων του IGNTP Text Critical Thursdays Seminar στις 2.7.2020: 

Δεν υπάρχουν σχόλια: