Κυριακή 28 Ιουνίου 2020

Bernadette Brooten: Γυναίκες επικεφαλής των αρχαίων συναγωγών / Bernadette Brooten: Women leaders in ancient synagogues

Η μελέτη της Bernadette Brooten, Women Leaders in the Ancient Synagogue: Inscriptional Evidence and Background Issues (1982) είναι αναμφισβήτητα μία σημαντική συμβολή στη μελέτη της ιουδαϊκής Διασποράς και μάλιστα της παρουσίας των γυναικών μέσα στις συναγωγές της. Η Bernadette Brooten συγκέντρωσε ένα πλούσιο επιγραφικό και αρχαιολογικό υλικό και ανέδειξε πτυχές της γυναικείας δράσης και ζωής στις αρχαίες συναγωγές αγνοημένες μέχρι τότε από την έρευνα. Η μελέτη της επαναδημοσιεύεται τώρα με μία νέα εισαγωγή κι είναι open access στο JSTOR. Μία πολύτιμη μελέτη όχι μόνο για το πλούσιο υλικό που παρουσιάζει, αλλά και ως ένα εξαιρετικό παράδειγμα αξιοποίησης σύγχρονων ερμηνευτικών εργαλείων (π.χ. φεμινιστική ερμηνευτική) στη μελέτη των επιγραφών και των αρχαιολογικών ευρημάτων:

Δεν υπάρχουν σχόλια: