Κυριακή 28 Ιουνίου 2020

Τα ιστορικά βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης κι η επίδραση του ελληνισμού / OT historical books and the influence of Hellenism

Σε ένα σύντομο άρθρο στη σελίδα The Bible and Interpretation ο Robert Karl Gnuse (Loyola University New Orleans) παρουσιάζει τις θέσεις της λεγόμενης "Σχολής της Κοπεγχάγης" όσον αφορά τη χρονολόγηση των ιστορικών βιβλίων της εβραϊκής Παλαιάς Διαθήκης (Γένεση έως 2 Βασιλειών). Οι εκπρόσωποι αυτής της Σχολής προτείνουν χρονολόγηση αυτών των βιβλίων μετά το 300 π.Χ. και διακρίνουν άμεση επίδραση κειμένων της αρχαίας ελληνικής γραμματείας στο περιεχόμενο και τη δομή των συγκεκριμένων βιβλίων της Παλαιάς Διαθήκης:

Δεν υπάρχουν σχόλια: