Σάββατο 2 Νοεμβρίου 2019

Η αριστοκρατία του Ιούδα κι η συνάντησή της με την περσική αυτοκρατορία / Judaean elite meets the Persian Empire

Ο Jason M. Silverman παρουσιάζει πώς η τοπική αριστοκρατία του Ιούδα προσαρμόστηκε στην πραγματικότητα της περσικής αυτοκρατορίας και υιοθέτησε νέες μορφές αυτοπροσδιορισμού: 

Δεν υπάρχουν σχόλια: