Κυριακή 27 Οκτωβρίου 2019

Στο τρέχον τεύχος του ExpT / In the current issue of ExpT

Expository Times 131/3 (2019)

Inchol Yang, "The Metaphor of Tyre as a ship in Ezekiel 27: Ezekiel’s Resistance against the Neo-Babylonian Empire," 105–114 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: