Παρασκευή 1 Νοεμβρίου 2019

Το τρέχον τεύχος του JSPs / The current issue of JSPs

Journal for the Study of Pseudepigrapha 29:1 (2019)

  • Michael E Stone, "The Armenian Embroidered Bible," 3–11 (abstract)
  • David A Skelton, "Angels among us? The Watchers myth and angelology in Ephrem’s Commentary on Genesis and the Ethiopic tradition," 12–27 (abstract)
  • Fiodar Litvinau, "A note on the Greek and Ethiopic text of 1 Enoch 5:8," 28–35 (abstract)
  • A. D. Macdonald, "The seventy-two elders of Aristeas: An evaluation of speculation,"  36–53 (abstract)
  • Theodore A. Bergren, "5 Ezra 2:10–14: Its place in the book’s structure and in Christian supersessionism," 54–76 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: