Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2019

Βιβλιοκρισία του νέου βιβλίου της Laura Nasrallah / Review of Laura Nasrallah's new book

Ο Bruce W. Longenecker παρουσιάζει το νέο βιβλίο της Laura Nasrallah, Archaeology and the Letters of Paul, Oxford University Press, 2019 στη σελίδα του Bryn Mawr Classical Review: 

Laura Salah Nasrallah, Archaeology and the Letters of Paul. Oxford; New York:  Oxford University Press, 2019

Δεν υπάρχουν σχόλια: