Δευτέρα 28 Οκτωβρίου 2019

Dead Sea Scrolls Digital Shorts Ep. 2 & 3

Στη σειρά των σύντομων μαγνητοσκοπημένων διαλέξεων για το Κουμράν ο Andrew Perrin συζητά την ερμηνεία της ιστορίας της Γενέσεως στα κείμενα του Κουμράν και την ιστορία των Γιγάντων που απαντούν και πάλι στο βιβλίο της Γενέσεως:


Δεν υπάρχουν σχόλια: