Δευτέρα 28 Οκτωβρίου 2019

Ένα άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του JFSR / An article of biblical interest in the current issue of JFSR

Journal of Feminist Studies in Religion 35:2 (2019)

In-Hee Park, "Women and Q: Metonymy of the Basileia of God," 41-54 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: