Τρίτη, 8 Ιανουαρίου 2019

Οι διαθήκες στη ρωμαϊκή αυτοκρατορία / Wills in the Roman Empire

Στη σειρά Journal of Juristic Papyrology Suppl. έχει κυκλοφορήσει η πολυσέλιδη μελέτη της Maria Nowak σχετικά με το περιεχόμενο και το νομικό πλαίσιο των διαθηκών στον ελληνορωμαϊκό κόσμο. Η μελέτη μπορεί δωρεάν να καταφορτωθεί από τους ενδιαφερόμενους ερευνητές (πατήστε με το ποντίκι επάνω στον τίτλο):

Maria Nowak, Wills in the Roman empire: a documentary approach, JJPSupp 23, Warsaw 2015 

Δεν υπάρχουν σχόλια: