Παρασκευή, 11 Ιανουαρίου 2019

To οστεοφυλάκιο του Ιακώβου / James ossuary

Η σελίδα The Bible and Interpretation αναδημοσιεύει όλα τα προηγούμενα άρθρα σχετικά με το περίφημο οστεοφυλάκιο του Ιακώβου, τα οποία φιλοξενήθηκαν σε αυτήν κατά τα προηγούμενα χρόνια. Μία χρήσιμη ανασκόπηση:

Δεν υπάρχουν σχόλια: