Κυριακή, 6 Ιανουαρίου 2019

Ένα άρθρο για την αρχαία επιστολογραφία / A paper on ancient epistolography

Arethusa 51:2 (2018)

Michael Hanaghan, "Pliny's Epistolary Directions," 137-162 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: