Δευτέρα, 7 Ιανουαρίου 2019

Η ηλικία της εβραϊκής Βίβλου / The age of Hebrew Bible

Στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation οι Ronald Hendel και Jan Joosten επανεξετάζουν τα γλωσσολογικά κριτήρια χρονολόγησης και της εβραϊκής Βίβλου:

Δεν υπάρχουν σχόλια: