Πέμπτη, 10 Ιανουαρίου 2019

Το Πλουτώνιο στην Ιεράπολη της Φρυγίας / Ploutonion in Hierapolis of Phrygia

Journal of Roman Archaeology 31 (2018)

Francesco D'Andria, "The Ploutonion of Hierapolis in light of recent research (2013-17), 90-129 (abstract)
   

Δεν υπάρχουν σχόλια: