Πέμπτη, 10 Ιανουαρίου 2019

Ετεροτοπία και ασκητισμός / Heterotopia and ascetism

e-Topoi 7 (2018)

Jan R. Stenger, "‘Other’ Spaces in Ancient Civilization – Christian Asceticism as Heterotopia"

Δεν υπάρχουν σχόλια: