Κυριακή, 6 Ιανουαρίου 2019

Στο τρέχον τεύχος του APf / In the current issue of APf

Archiv für Papyrusforschung 64:2 (2018)

  • Felix Albrecht, "Ein griechischer Papyrus-Codex der Chronikbücher (Ra 880, P.Sinai Gr. 1, ineditum)," 274-293 (abstract)
  • Roberto Mascellari, "Il saluto finale delle petizioni nei papiri di epoca romana: da εὐτύχει a διευτύχει," 294-305 (abstract)
  • Thomas Backhuys, "Vorschläge zu dokumentarischen Texten," 306-311 (abstract)
  • Andrea Bernini, "Fasce di lana in un papiro latino (P.Masada 723 riedito)," 312-342 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: