Δευτέρα, 7 Ιανουαρίου 2019

Στο τρέχον τεύχος του JAH / In the current issue of JAH

Journal of Ancient History 6:2 (2018)

  • Stephen Harrison, "Changing spaces, changing behaviours: Achaemenid spatial features at the court of Alexander the Great," 185-214 (abstract)
  • Tarek Ahmad, "The katochoi of Zeus at Baitokaike (Hoson Sulaiman, Syria)," 214-233 (abstract)Δεν υπάρχουν σχόλια: