Κυριακή, 27 Ιανουαρίου 2019

Το τρέχον τεύχος του SemBib / The current issue of SemBib

Sémiotique et Bible 172 (2018)

  • Olivier Robin, "La Parole et ses chemins (4) Lc 10, 25-37. La parabole du « Bon Samaritain » Un regard qui donne à vivre" (abstract)
  • Jean-Yves Thériault - Jean Delorme, "Le signe des pains inépuisables et le grand malentendu (Jn 6)" (abstract)
  • Maryse Saghbini, "Parce qu’il fut jeté, l’accusateur de nos frères… » Une lecture énonciative d’Ap 12, 1-18 (1)" (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: