Κυριακή, 27 Ιανουαρίου 2019

Ένα νέο βιβλίο για τη Γαλιλαία μετά 100-200 μ.Χ. / A new book on Galilee between 100-200 CE

Από τον εκδοτικό οίκο Brepols κυκλοφόρησε το βιβλίο του R. Bonnie (Πανεπιστήμιο του Helsinki) σχετικά με τη Γαλιλαία του 2ου-3ου αι. μ.Χ. Πρόκειται για μία μία περίοδο ιδιαίτερα σημαντική για την περιοχή της Παλαιστίνη, αφού έπεται του Α΄ Ιουδαϊκού Πολέμου και αφορά τον Β΄ και την περίοδο μετά από αυτόν. Μετά την καταστροφή της Ιερουσαλήμ το 70 μ.Χ. η Γαλιλαία αποτελεί καταφύγιο των Ιουδαίων της περιοχής της Ιουδαίας. Η μελέτη του Bonnie έρχεται να συμπληρώσει και συχνά να διορθώσει την παλαιότερη εικόνα που είχαμε για τη Γαλιλαία αυτής της περιόδου, η οποία στηριζόταν κυρίως στις μεταγενέστερες ραββινικές πηγές. Αντλεί κυρίως τις πληροφορίες του από τα αρχαιολογικά ευρήματα κι αποπειράται να περιγράψει την ιουδαϊκή ταυτότητα των Ιουδαίων κατοίκων της Γαλιλαίας αυτής της περιόδου: 

R. Bonnie, Being Jewish in Galilee, 100-200 CE: An Archaeological Study. Studies in Eastern Mediterranean Archaeology (SEMA 11). Brepols 2019
XI+373 p., 98 b/w ill., 20 b/w tables
ISBN: 978-2-503-55532-4

Δεν υπάρχουν σχόλια: