Τετάρτη, 30 Ιανουαρίου 2019

Στο τρέχον τεύχος του ExpT / In the current issue of the ExpT

The Expository Times 130:6 (2019)

  • Ann Conway-Jones, "The New Testament: Jewish or Gentile?" 237-242 (abstract)
  • Sang Mok Lee, "Christ’s Πίστις vs. Caesar’s Fides: Πίστις Χριστοῦ in Galatians and the Roman Imperial Cult," 243-255 (abstract)
Book of the month

  • John Riches, "Paul through the Eyes of the Reformers," 256-260Δεν υπάρχουν σχόλια: