Παρασκευή, 1 Φεβρουαρίου 2019

Στον τρέχοντα τόμο του Studia Patristica / In the current volume of Studia Patristica

Studia Patristica 99 (2018)
Ο τρέχων τόμος είναι αφιερωμένος στον Μαρκίωνα και τα κείμενα που φιλοξενούνται σε αυτόν προέρχονται κυρίως από το workshop που έλαβε χώρα στην Erfurt το 2014 με την επιστημονική ευθύνη των  Jan Bremmer, Jörg Rüpke and Markus Vinzent με τον τίτλο ‘Marcion of Sinope as Religious Entrepreneur’:


 • Markus Vinzent, "Introduction," 1-4
 • Eve-Marie Becker in conversation with Markus Vinzent, "Marcion and the Dating of Mark and the Synoptic Gospels," 5-34
 • Jörg Rüpke, "Narratives as Factor and Indicator of Religious Change in the Roman
 • Empire (1st and 2nd Centuries)," 35-54
 • Heidi Wendt, "Marcion the Shipmaster: Unlikely Religious Experts of the Roman World?" 55-74
 • Jan N. Bremmer, "Peregrinus and Marcion," 75-86
 • Andrew Hayes, "Who are the ‘Christians’?" 87-96
 • Harry Maier, "Marcion the Circumcizer.," 97-108
 • Sebastian Moll, "Which Paul did Marcion Know?"109-114
 • Mina Monier, "Reading Luke in Rome: The Temple and Pietas," 115-138
 • Timothy W. Dooley, "Marcionite Influences in the Primum Quaeritur Preface to Vulgate
 • Paul," 139-156
 • Janelle Priya Mathur and Markus Vinzent, "Pre-canonical Paul: His Views towards Sexual Immorality," 157

Δεν υπάρχουν σχόλια: