Παρασκευή, 1 Φεβρουαρίου 2019

Στο τρέχον τεύχος του Theology / In the current issue of Theology

Theology 122:1 (2018)

Jeanette Mathews, "Difficult texts: ‘I have set my bow in the clouds’ (Genesis 9.13)," 38-42

Δεν υπάρχουν σχόλια: