Τετάρτη, 30 Ιανουαρίου 2019

Χριστιανισμός και Μαγεία / Christianity and Magic

An image of an ancient codex (book) with a slightly damaged dark brown leather cover. Here the book is open to show the papyrus pages, with dense Coptic text on each side.
Και η επόμενη ανάρτηση έχει ως θέμα της τη μαγεία και τη στάση του αρχαίου Χριστιανισμού, αυτήν την φορά όμως με βάση τα αρχαιολογικά και παπυρολογικά ευρήματα. Στην ιστοσελίδα Coptic Magical Papyri παρουσιάζονται σύντομα μία σειρά κοπτικών μαγικών χριστιανικών κειμένων και δίνεται η σχετική βιβλιογραφία:

Δεν υπάρχουν σχόλια: