Τρίτη, 29 Ιανουαρίου 2019

H Maia Kotrosits για την αρχαία χριστιανική ταυτότητα / Maia Kotrosits on ancient Christian identity

Στην ιστοσελίδα Ancient Jew Review η Maia Kotrosits απαντά στις κριτικές τοποθετήσεις σχετικά με το βιβλίο του που αναρτήθηκαν νωρίτερα στην ίδια σελίδα και διατυπώνει κάποιες σκέψεις για την αρχαία χριστιανική ταυτότητα:

Δεν υπάρχουν σχόλια: