Σάββατο, 2 Φεβρουαρίου 2019

Το τρέχον τεύχος του EJTh / The current issue of EJTh

European Journal of Theology 27:2 (2018)

  • Jeppe Bach Nikolajsen, "The Formative Power of Scripture : The Church as a Hermeneutical Community," 130-138
  • Gordon Leah, "From the Garden of Eden : Reflections on Disobedience and Restoration," 139-146
  • Martine Oldhoff, "The Soul in the Bible : Monism in Biblical Scholarship? : Analysing Biblical Studies from a Systematic Point of View," 147-161Δεν υπάρχουν σχόλια: