Σάββατο 7 Ιανουαρίου 2017

Αφιέρωμα στην αρχαία αστρονομία / An issue on ancient astronomy in Μediterranean Archaeology and Archaeometry

Μediterranean Archaeology and  Archaeometry 16:4 (2016)
Το τρέχον τεύχος του περιοδικού περιέχει τα πρακτικά του συνεδρίου για την αστρονομία στο παρελθόν και σήμερα που διοργάνωσε η Société Européenne pour l'Astronomie dans la Culture (SEAC 2015)  τον Νοέμβριο 2015 στη Ρώμη:

Δεν υπάρχουν σχόλια: