Πέμπτη 5 Ιανουαρίου 2017

Το τρέχον τεύχος του SemBib / The current issue of SemBib

Sémiotique et Bible 164 (2016)

  • Anne Cabos, "Comment vivre? Le point de vue d’une lectrice" (abstract)
  • Jean-Claude Giroud, "Genèse 4-5: Caïn et Abel – Quand s’engage la « génération »" (abstract)
  • Anne Pénicaud, "Recension: Comment vivre? Naître à la suite de Jésus par Anne Fortin" (abstract)
  • Jean-Yves Thériault, "Vivre en Filiation (6,19-7,11)" (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: