Κυριακή 1 Ιανουαρίου 2017

In memoriam +2016


 • Helmut Koester - 1.1.2016
 • John Ashton - 3.2.2016
 • Maarten Menken - 21.3.2-16
 • James Robinson - 22.3.2016
 • Dennis Nineham - 9.5.2016
 • D. Moody Smith Jr. - 10.5.2016
 • Kenneth E. Bailey - 23.5.2016
 • John Webster - 25.5.2016
 • John Pilch - 22.6.2016
 • Marie Isaacs - 9.8.2016
 • J. Alec Motyer - 26.8.2016
 • W. Barnes Tatum - 26.8.2016
 • Jacob Neusner - 8.10.2016
 • A. Thomas Kraabel - 2.11.2016
 • Turid Karlsen Seim - 3.11.2016
 • Peter Flint - 3.11.2016
 • Thomas Oden - 8.12.2016
 • Joseph Fitzmyer - 24.12.2016
 • Marinus de Jonge - 26.12.2016
Αιωνία η μνήμη τους!

Δεν υπάρχουν σχόλια: