Παρασκευή 6 Ιανουαρίου 2017

7 νέα χειρόγραφα της ΚΔ στην Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος / 7 new digitized NT manuscripts of the National Library of Greece

Στην γνωστή ιστοσελίδα του The Center of the Study of the New Testament Manuscripts έχουν ανεβεί κι είναι διαθέσιμα για κάθε ενδιαφερόμενο ερευνητή επτά νέα ψηφιοποιημένα χειρόγραφα:

  • GA 1761: μικρογράμματο χειρογραφο του 14ου αι. με τον Απόστολο και τις Επιστολές του Παύλου. Πολύ πιθανόν αρχικά να περιείχε και τα ευαγγέλια 
  • GA 2523: μικρογράμματο του 15ου αι. με τα ευαγγέλια, τον Απόστολο και τις επιστολές Παύλου 
  • GA 2526: μικρογράμματο του 14ου α. με τα ευαγγέλια
  • GA Lect 427: εκλογάδιο του 13ου αι. με τα ευαγγέλια και τον Απόστολο. Ενδιαφέρουσα παράσταη δέησης στην αρχή του χειρογράφου. 
  • GA Lect 591: εκλογάδιο του 11ου αι. με τα ευαγγέλια και τον Απόστολο 
  • GA Lect 594: εκλογάδιο του 15ου αι. με τον Απόστολο και τις επιστολές του Παύλου 
  • GA Lect 1307: εκλογάδιο του 15ου αι. με τα ευαγγέλια και τον Απόστολο 

Δεν υπάρχουν σχόλια: