Δευτέρα 2 Ιανουαρίου 2017

Οι σπουδαιότερες αρχαιολογικές ανακαλύψεις στο Ισραήλ για το 2016 / The best 2016 archaeological finds in Israel

Διάφορα δημοσιεύματα με την εκπνοή του 2016 απαριθμούν τα σημαντικότερα αρχαιολογικά ευρήματα για το έτος 2016 στο Ισραήλ. Σε κάποια σημεία αυτοί οι κατάλογοι συμφωνούν μεταξύ του αν και γενικά έχουν σημαντικές αποκλίσεις. Ο καθένας του παρουσιάζει ένα εξαιρετικό ενδιαφέρον ιδιαίτερα όσον αφορά στα κριτήρια αξιολόγησης των ευρημάτων:

Christianity Today
Biblical Archaeology’s Top 10 Discoveries of 2016 (αν και δεν είμαι σίγουρη πώς το αρ. 6 σχετίζεται με τη γη του Ισραήλ)

Biblical Archaeology Review 

Haaretz


Δεν υπάρχουν σχόλια: