Δευτέρα 2 Ιανουαρίου 2017

Τρία νέα άρθρα στο τρέχον τεύχος του JHS / Three new articles in the current issue of JHS

Journal of Hebrew Scriptures 16 (2016)

Δεν υπάρχουν σχόλια: