Κυριακή 1 Ιανουαρίου 2017

Η επτάφωτος λυχνία: σύμβολο του Ιουδαϊσμού / The Menorah: a Jewish symbol

Φωτο 1: Menorah σε κιονόκρανο από τη συναγωγή της Καπερναούμ
3ος-4ος αι. μ.Χ.
(https://www.lrc.lsa.umich.edu/eliav/shalosh-eleph/items/show/3980)
Στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας The Times of Israel δημοσιεύεται μία σύντομη αλλά ενδιαφέρουσα συνέντευξη του Steven Fine για την επτάφωτο λυχνία ως διαχρονικό ιουδαϊκό σύμβολο:

Δεν υπάρχουν σχόλια: