Κυριακή 1 Ιανουαρίου 2017

Ένα νέο περιοδικό: Research Perspectives in Biblical Interpretation / A new journal: Research Perspectives in Biblical Interpretation

Ένα νέο περιοδικό κυκλοφορεί από τον εκδοτικό οίκο Brill και φέρει τον τίτλο Research Perspectives in Biblical Interpretation. Σε κάθε τεύχς του φιλοξενεί ένα εκτενές άρθρο από έναν ειδικό που εξηγεί πώς νέες μεθοδολογίες και προσεγγίσεις μπορούν να συμβάλουν στην ερμηνεία του βιβλικού κειμένου. Ήδη έχουν κυκλοφορήσει τα τέσσερα τεύχη του 2016

Research Perspectives in Biblical Interpretation 1:1 (2016)
  • Maia Kotrosits, "How Things Feel: Biblical Studies, Affect Theory, and the (Im)Personal," 1-53 (abstract)

Research Perspectives in Biblical Interpretation 1:2 (2016)
  • George Aichele, "The Play of Signifiers: Poststructuralism and Study of the Bible," 1-91 (abstract

Research Perspectives in Biblical Interpretation 1:3 (2016)
  • Shawn Kelley, "Genocide, the Bible, and Biblical Scholarship," 1-71 (abstract)

Research Perspectives in Biblical Interpretation 1:4 (2016)
  • Stephen C. Russell, "Space, Land, Territory, and the Study of the Bible," 1-64 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: